abdulgani

Adakah kesaksian yang lebih besar dari ini

Wednesday, September 5, 2012

WALSH FUNCTION

WALSH FUNCTION 16X4BITS


SKEMA WALSH FUNCTION 

Walsh function dan Sinus murni
16X4bits


LEBIH JELAS

WALSH FUNCTION 32X8BITS

SIMULASI 32X8BITS
LEBIH HALUS

No comments:

Post a Comment